home products services about_us contact_us

 

EPE FOAM ROLL (โฟมม้วน)

epe foam

 

คุณสมบัติพิเศษ

EPE FOAM เนื้อโฟมนิ่มผลิตจากโฟมโพลีเอธิลีน ป้องกันสินค้าไม่ให้มีรอยขีดข่วนได้ดีเนื้อโฟมขาวและนุ่ม สามารถทำเป็นถุงและแผ่นได้ ยังสามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง และเลือกความหนาให้เหมาะกับงาน ชนิดหนาสามารถรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม

 

EPE FOAM STANDARD ROLL
THICKNESS(mm)
SIZE
COLOR
PRICE
0.5
(W) 1.30 m. x (L) 300 m.
White
Call
1.0
(W) 1.30 m. x (L) 150 m.
White
Call
1.5
(W) 1.30 m. x (L) 150 m.
White
Call
2
(W) 1.30 m. x (L) 150 m.
White
Call
3
(W) 1.30 m. x (L) 100 m.
White
Call
4
(W) 1.00 m. x (L) 100 m.
White
Call
5
(W) 1.00 m. x (L) 100 m.
White
Call
10
(W) 1.00 m. x (L) 50 m.
White
Call

***สินค้าบริการส่ง 10ม้วนขึ้นไปค่ะ ***

 

EPE FOAM FABRICATED (โฟมกันกระแทก)

epe foam fabricated

 

คุณสมบัติพิเศษ

EPE FOAM เนื้อโฟมนิ่มผลิตจากโฟมโพลีเอธิลีน ป้องกันสินค้าไม่ให้มีรอยขีดข่วนได้ดีเนื้อโฟมขาวและนุ่ม ชนิดหนาสามารถรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมบริการออกแบบและขึ้นรูปตามแบบ

ข้อดีสำหรับโฟมขึ้นรูป

  • สามารถออกแบบให้เข้ากับลักษณะชิ้นงานได้ง่าย
  • ปกป้องสินค้าและรับแรงกระแทกได้ดีเมื่ออยู่ในกล่องกระดาษ
  • สามารถใช้กับงานส่งออกได้ (Export )
  • มีผลเทส SGS
  • เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่ต้องการการปกป้องเป็นพิเศษ

ศึกษาและชมผลงานจริงเพิ่มเติมได้ที่ เมนูservice หรือ Learn moreครับ

learn more

EPE FOAM ANTI (โฟมกันไฟฟ้าสถิตย์)

 

anti foam

คุณสมบัติพิเศษ

EPE FOAM เนื้อโฟมนิ่มผลิตจากโฟมโพลีเอธิลีน โดยเพิ่มสารเติมแต่งเข้าไป(Anti Static)ให้มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เหมาะกับงานอิเล็คทรอนิกส์ที่ต้องการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าสถิตย์

สามารถทำเป็นถุงและแผ่น ตามขนาดที่ท่านต้องการได้

 


Copyright Reserved 2006 KITJAKARN INTER SUPPLY CO., LTD.
84/173 MOO 12 SOI 22 SUWINTAWONG RD. SANSAB MINBURI BANGKOK THAILAND 10510
Tel. (66)2989-4914 Fax. (66)2989-4768 E- MAIL :info@kitjakarn.com